Algemene Leden Vergadering.

Algemene Leden Vergadering.

Beste lezer,

Graag willen wij u als lid van de TRCN uitnodigen om op zondag 17 maart 2019 aanwezig te zijn bij onze Algemene Ledenvergadering. Iedereen die reeds lid is van de vereniging is welkom om hier aan deel te nemen en zijn/haar mening te delen.

We willen graag om 13:00 uur verzamelen bij: 
Restaurant D’arthuizen, Rijksstraatweg 315,    3956 CP Leersum

Waarna we starten met een aangelijnde wandeling van ongeveer 1 uur-1,5 uur. (leden en niet leden mogen kosteloos deelnemen)
Vervolgens mogen we samen met de leden en onze aangelijnde honden de voor ons gereserveerde zaal betreden. We zullen hier genieten van een bak koffie/thee waarbij we zullen starten met onze ALV. Wij willen u vragen de bijgestuurde stukken goed door te nemen zodat we de onderstaande punten in een vloeiend tempo kunnen bespreken.

Agenda punten zijn:

 • Ingekomen stukken secretaris
 • Financieel overzicht
 • Kascontrole
 • Verkiezing nieuwe kascontrole
 • Herzien huisreglement
 • Fokreglement Thai-Ridgeback
 • Fokreglement Thai Bangkaew Dog
 • Opnieuw opstellen fokcommissie
 • Wijziging statuten bespreken
 • Folders
 • wandeling en activiteiten
 • September weekend/activiteit
 • wat er ter tafel mag komen


Na deze vergadering hopen we verder te gaan met een mooi 2019..het 15 jarig bestaan van de TRCN.

Wij verzoeken u om zich aan te melden vóór 10 maart 2019  met hoeveel personen en honden u komt. Dat mag via mail: secretaris@trcn.nlof telefoninsch naar: 0032-476259375 (belgië) of 076-5010027 (nederland).

Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
Namens nieuwe T.R.C.N. Bestuur:
Karel Eeckhout (voorzitter)