Thai Bankaew / Karakter

Thai Bankaew / Karakter

De Thai Bangkaew Dog is een echte oertype en reageert dus dikwijls op instinct.

Ze zijn ontzettend trouw en loyaal aan het gezin mits ze goed opgevoed worden en duidelijk de gewenste gedragsregels binnen het gezin leren kennen. Ze hebben dus een echte leider en goede socialisatie nodig!

Een goede opvoeding en socialisatie kost bij dit ras veel tijd, geduld en moed. Daarnaast is het erg belangrijk dat iedereen binnen het gezin dezelfde regels hanteert. Als dit niet gebeurd is het echt vragen om problemen op het gebied van hun gedrag. De hond weet namelijk niet meer wat er gewenst wordt qua gedrag en zal zeker grenzen gaan verleggen bij iedereen binnen het gezin. Dit kan zich uiten in tanden laten zien, grommen en happen. Gedurende een Thai Bangkaew leven zal het belangrijk zijn de 3 R’s te houden binnen het gezin. Rust, Ritme en regelmaat. Als hier een disbalans in komt dan zal de hond zich gaan richten op zijn vertrouwde oerinstinct om zichzelf te beschermen. Want hij vertrouwd zijn eigen omgeving dan namelijk niet meer.

Het is een ras dat veel beweging verlangt, regelmatig zijn sociale speelmomenten dient te hebben en graag hersenwerk doet.

Ondanks de goede opvoeding zullen ze altijd afwachtend/terughoudend zijn ten opzichte van mensen die ze niet kennen. Zomaar een aai over de kop vanuit het niets is dus niet gewenst. De hond zal zijn kop terugtrekken of wegdraaien. De hond moet op zijn gemak iemand kunnen leren kennen en wanneer het hem uitkomt iemand voorzichtig benaderen. Als eenmaal het vertrouwen er is dan kan er fysiek contact gemaakt worden. Als tegenovergestelde kan er voor de baas geen lievere hond bestaan mits men elkaar in waarde en normen respecteert en er tijd voor elkaar vrij gemaakt wordt. Ze kunnen zelfs goede schoothonden worden mits de relatie baas/hond goed is. Als men vanaf begin aan tijd spendeert aan opvoeding zijn ze zeker te trainen om te werken voor de baas. Denk aan speuren, behendigheid. Lekker fysiek bezig zijn en hersenwerk.

Het zijn zeker waakhonden, maar geen onnodige blaffers. Als ze aanslaan dan is er zeker iets te melden. Dit moet men wel respecteren, want dit is de aard van het ras. Als jonge hond moet je er echt buitengewoon veel tijd aan besteden en korte grenzen houden. Daarnaast is het los laten lopen ook mogelijk mits de training hier goed op gebaseerd is. Echter blijft het jachtinstinct zeer zeker actief en vraagt dit ook aandacht van de baas. Het houden van korte grenzen zal hierin zeker helpen om ervoor te zorgen dat de hond bij je blijft en niet zoek raakt in het jachtinstinct en ver weg zal lopen.

We weten als rasvereniging hoe intensief het opvoeden van dit ras is. Het is tenslotte een gevoelige oertype dat qua karakter zeker niet bij iedereen past ongeacht de vele ervaringsjaren die sommigen denken te hebben met honden. We willen mensen die overwegen dit ras aan te schaffen beslist vragen goed te overwegen of men een jarenlange uitdaging aan durven met dit ras op het gebied van gedragsuitdagingen en fysieke inspanning. We adviseren Thai Bangkaew eigenaren beslist lid te worden van de vereniging zodat het uitwisselen van ervaringen goed met elkaar besproken kunnen worden en dat er voorkomen kan worden dat mensen zelf een wiel 2 of 3x uit gaan vinden terwijl dat niet nodig is en juist vaak tot grotere gedragsproblemen leidt.

Het is nog een jong ras in Nederland en door de ervaring die er bestaat binnen de rasvereniging kan er juist de steun geboden worden om dit ras een toekomst te bieden. Als men niet samenwerkt zullen er zaken voorvallen die wij als rasvereniging jaren geleden al eens meegemaakt hebben en dat wensen wij dit ras zeker niet toe. Dit ras heeft nog heel veel begeleiding nodig om goed te kunnen meedraaien in ons Sociaal Nederland. Dit is mogelijk, maar onthoud..alleen als u samen met mede-eigenaren de touwtjes in handen neemt, elkaar respecteert en wil ondersteunen.
De rasvereniging helpt daar absoluut bij door haar clubdagen en laagdrempelige mogelijkheid om zaken bespreekbaar te houden.

bij vragen, mail ons gerust.