Thai Ridgeback / Fokreglement.

Thai Ridgeback / Fokreglement.

U kunt het huidige fokreglement opvragen bij onze secretaris Philip Nobels: secretaris@trcn.nl

Het fokreglement zal in 2019 herzien gaan worden