Lid worden

Lid worden

Op 5 september 2004 is onze vereniging opgericht tijdens onze jaarlijkse thai-dag. We willen vooral een informatieve en gezellige club gaan vormen en graag zoveel mogelijk wetenswaardigheden met elkaar delen. Natuurlijk willen we graag met u een aantal keer per jaar samen komen en daar een gezellige (mid-) dag van maken. Als lid zal u vier keer per jaar een leuk en informatief digitaalblad ontvangen. Wij nodigen u uit om er met ons een leuke club van te maken. Alle hulp en ideeën die we bij deze activiteiten kunnen krijgen, zijn van harte welkom.

Daarnaast is er de afgelopen jaren de stap genomen om binnen de TRCN ook de belangen te gaan behartigen van de Thai Bangkaew Dog. Binnen het bestuur zijn er bestuursleden toegevoegd welke samen met het Thai-Ridgeback bestuur hier sturing aan gaan geven. We willen graag samen naar buiten treden als alias: Thaise Rashonden Club Nederland. We hebben gezien en gemerkt dat dit een toegevoegd waarde is en zeker ook erg fijn om ervaringen uit te wisselen. De rassen hebben uiterlijk duidelijke verschillen, echter het karakter lijkt toch wel vaak ook overeenkomsten te tonen.

U heeft bij de TRCN een keuze uit verschillende lidmaatschapsvormen. Namelijk normaal lid en/of gezinslid. Als u zich inschrijft als normaal lid betaalt u €20,- per jaar en als gezinslid betaalt u alleen een contributie van 5 euro per jaar. Een gezinslid krijgt dezelfde rechten als een algemeen lid.

Opzegging van uw lidmaatschap dient u schriftelijk door te geven vóór 1 december van het lopende contributiejaar bij de ledenadministratie.

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben en hopen u binnenkort als lid van onze club te mogen zien.

Klik hier voor het inschrijfformulier Word-bestand

Klik hier voor het inschrijfformulier PDF-bestand